S_JAGAE_1


夢枕 獏『JAGAE 織田信長伝奇行』祥伝社 単行本
6月11日 発売予定!