kabuki1st_1

kabuki1st_2

kabuki1st_3

本日(2016年4月2日)初日。
歌舞伎座「四月大歌舞伎」、夜の部で夢枕獏『沙門空海唐の国にて鬼と宴す』を原作にした新作歌舞伎「幻想神空海」が上演されます。

松竹公式HP「歌舞伎美人」に特設サイトができました!

歌舞伎繚乱 歌舞伎座「四月大歌舞伎」
「沙門空海唐の国にて鬼と宴す ―前篇―」
http://www.kabuki-bito.jp/special/kabukiryoran/05/index.html